Kvalitet

Kvalitet er en viktig del av Maskinpakkings hverdag.

 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og effektivisere kvalitetssystemet vårt.

Maskinpakking har systemer som kontinuerlig ivaretar kravene fra våre nasjonale og internasjonale kunder. Kundene er ledende merkevareprodusenter innenfor næringsmidler og farmasøytisk virksomhet, noe som gjør at det stilles tilsvarende høye krav til kvaliteten vi leverer. 

 

Kvalitetssikring av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) inngår i den totale kvalitetssikringen.
 
Maskinpakking har i tillegg et vel fungerende industrivern med innsatsgruppe og sanitet, kontroller og øvelser innenfor brannvern, jevnlig kontroll av elektriske anlegg og løfteutstyr, forskriftsmessig behandling av brannfarlige varer m.m.

 

Vi produserer kosttilskudd  i henhold til GMP-standard (Good Manufacuring Practice). Vi er opptatt av matsikkerhet og har et velfungerende HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point). HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. I mars 2013 ble Maskinpakking sertifisert av Det Norske Veritas til FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

 

 


Maskinpakking, Johan Follestads vei 18, 3474, Åros, Tlf: 31297300