Virksomhetsidé

Maskinpakking skal være våre målkunders førstevalg for utvikling, produksjon og pakking av tørre næringsmidler, helse- og velværeprodukter.  
 
Dette oppnås gjennom en tilpasset og fleksibel maskinpark, samt kostnadseffektiv produksjon i kombinasjon med innovative løsninger i resept- og emballasjeutvikling.

Vår fremgang kommer til syne i form av bransjeledende lønnsomhet som gir oss langsiktig troverdighet hos våre målkunder.

 

 


Maskinpakking, Postboks 253, 3471 Slemmestad, Tlf 31 29 73 00, Fax 31 29 73 01,  info@maskinpakking.no