Første produktet produsert i ny fabrikk


Status 1 desember: vi har flyttet 3 produksjonslinjert til ny fabrikk, 2 av dem er i gang og  3 linjen kommer i drift neste uke.

Vi har allered produsert de første posene ferdig pakket i den nye fabrikken den 21 november( se vedlagt bilde).

I den " gamle" fabrikken produserer vi fortsatt med 3  produksjons linjer.

Vi følger planen med å utføre flytten av produksjonslinjer til mitten av desember.

 

Det er naturligvis en veldig stor jobb som vi gjennomfører, samt at vi har på den nye fabrikken endret slik at sluttforpakningsmaskinene  har byttet plass mellom våre to store pakkemaskiner for poser, noe som gjør det ekstra utfordrende,

 

Alle medarbeidere jobber for fullt og ekstra, i form av overtid og helg arbeide og gleder seg for å  komme samlet inn i ny fabrikk.

Den nye fabrikkeen gir oss veldig mye bedre intern logistikk, produksjons og kontorslokaler, lager etc..

 

Vi mener at vi  har bygd "Nordens mest moderne produksjonsfabrikk".

 

Så kjære kunder og potensielle kunder, Maskinpakking er nå  klar for flere opppdrag!

 


Maskinpakking, Postboks 253, 3471 Slemmestad, Tlf 31 29 73 00, Fax 31 29 73 01,  info@maskinpakking.no