Næringsmiddel

Maskinpakking produserer og pakker i henhold til Mattilsynets næringsmiddellovgivning. Maskinpakking utfører risikovurderinger med fokus på matsikkerhet (HACCP-analyser)

 

Mer informasjon se:
www.mattilsynet.no


Maskinpakking, Postboks 253, 3471 Slemmestad, Tlf 31 29 73 00, Fax 31 29 73 01,  info@maskinpakking.no