Næringsmiddel

Maskinpakking produserer og pakker i henhold til Mattilsynets næringsmiddellovgivning. Maskinpakking utfører risikovurderinger med fokus på matsikkerhet (HACCP-analyser)

 

Mer informasjon se:
www.mattilsynet.no


Maskinpakking, Johan Follestads vei 18, 3474, Åros, Tlf: 31297300