Private brand

Private brand er en” kopi” av merkevarer, produsert direkte for kjeden.

Markedet for private brand-produkter har økt kraftig de siste år.

 

Produksjon i Norge er ofte kostnadseffektivt også grunnet toll og avgifter.
Maskinpakking tilpasser seg kundenes ønske om design, antall etc.,  noe som Maskinpakking har erfart kan være utfordrende ved kjøp utenfor Norge.
 
Maskinpakking har erfaringen - kompetansen - produksjonsfasilitetene for å utføre slike oppdrag.
 
Ta kontakt, så ser vi nærmere på muligheten for å hjelpe dere.
 

Maskinpakking, Johan Follestads vei 18, 3474, Åros, Tlf: 31297300