Utmerkelser

Som et bevis på at Maskinpakking arbeider rett har Maskinpakking blitt utmerket med:
2006:

2 stk Scanstar
2 stk Worldstar

2007: 1 stk Scanstar
1 stk Worldstar
2008:

1 stk Scanstar        1 stk Wordstar

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scanstar-konkurransen er en emballasjekonkurranse som arrangeres hvert år av Scandinavian Packaging Association. Den er åpen for alle virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, enten man er formgiver, konstruktør, produsent eller bruker av den aktuelle emballasjen. Siden 1991 har neste 700 bidrag deltatt, og ca. 140 av disse har fått prisen.
 
Bidragene bedømmes etter kriteriene design, nyhetsverdi, brukervennlighet, beskyttelsesevne, kostnad og miljø.
 
Om man vinner Scanstar pris blir man automatisk med som bidrag for Worldstar.
Worldstar er samme konsept som nevnt ovenfor, men for hele verden.

 


Maskinpakking, Johan Follestads vei 18, 3474, Åros, Tlf: 31297300